My status

My backup memory

Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2010

Sử dụng chương trình MCE Multi Mon

Version
0.2

Help
For help/questions, to report problems, or to give feedback, please visit:
http://thegreenbutton.com/forums/thread/240939.aspx

Cài đặt
- MCE Multi Mon -> setting -> thiết lập độ phân giải cho Primary và Extended Desktop (Secondary desktop)
- Screen position sẽ tự động tính dựa trên kích thước của Primary desktop. Thông thường Secondary desktop nằm bên phải Primary desktop. Nếu trong settings của VGA card đã thiết lập Secondary desktop nằm bên trái Primary, khai báo số âm ví dụ -1440 trong Screen position.
- Nếu muốn MCE Multi Mon khởi động cùng với Windows -> chọn Run at Windows Startup (lưu ý phải chạy chương trình MCE Multi Mon với quyền Administrator (Right click ->Run as Administrator) mới lưu được thông số.

Lỗi đã gặp
- Lỗi thường gặp liên quan đến khả năng chương trình “nhớ” kích thước màn hình và vị trí khi sử dụng WMC sử dụng nút minimize/maximize/restore của WMC (góc trên cùng bên phải cửa sổ WMC). Không nên sử dụng 3 nút này mà nên dùng lệnh min/max/restore từ menu của chương trình MCE Multi Mon. Ví dụ về lỗi đã gặp:
- Kích thước khi phục hối cửa sổ (restore) không được ghi nhớ đúng nếu bạn sử dụng nút minimize/maximize/restore của Media Center window.
- Nếu bạn thay đổi screen size/position bằng MCE Multi Mon, sau đó bạn thu nhỏ Media
Center bằng nút trên cửa sổ WMC, rồi sau đó lại phục hồi bằng cách click vào biểu tượng MCE Multi Mon trên task bả -> restore, thì vị trí màn hình có thể sẽ không được ghi nhớ đúng.

Cách dùng remote:
- Ấn nút vuông màu xanh có biểu tượng Windows để khởi động WMC. Sau đó sử dụng như bình thường. Lưu ý không bấm nút này 2 lần liên tiếp (khi đó WMC sẽ ở chế độ Full screen thật sự, do vậy chuột sẽ "kẹt" ở Secondary Desktop mà không thể di chuyển qua Primary được.
- Nếu WMC đã mở nhưng không điều khiển được, ấn nút xanh để active WMC (sẽ nghe thấy âm báo hiệu) -> sử dụng như bình thường

Cách dùng từ Primary Desktop:
- Double-click vào biểu tượng MCE MultiMon trên thanh task bar để mở WMC ở chế độ full
- Nếu WMC đang chạy, double-click vào biểu tượng MCE MultiMon trên thanh task bar để chuyển đổi giữa chế độ full và Windows mode

Lưu ý:
- Không cấu hình trong Tasks để WMC luôn chạy trên top các ứng dụng khác -> chuột sẽ luôn hiển thị trên TV (Extended Desktop)
- Khi WMC đang chạy ở Full screen trên secondary desktop và đang sử dụng remote để điều khiển, chuột sẽ không hiển thị ở Primary desktop. Để chuyển chuột về Primary, ấn Alt + Tab để chọn một chương trình đang chạy trên Primary desktop -> khi đó chuột sẽ hiển thị trên Primary desktop. Người dùng tại Secondary desktop sẽ không dùng remote để điều khiển được nữa (vì WMC lost focus). Để active cửa sổ WMC, ấn nút xanh -> khi đó bạn sẽ điều khiển được bằng remote trên Secondary desktop
- Sử dụng tham số để chạy WMC ở full screen khi MCE Multi Mon khởi động như sau:
"C:\Directory Path\MCE Multi Mon.exe" /fullscreen (chưa test thử)
- Trong một số trường hợp, nếu không sử dụng tính năng "Close Media Center" trong menu của MCE Multi mon bạn sẽ gặp thông báo lỗi.
- Version 0.3 (beta) download tại http://ryansfindings.com/files/MCEMultiMon3a.zip

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét