My status

My backup memory

Thứ Năm, 18 tháng 2, 2010

Những tools cần thiết dùng với WMC7

Sau một thời gian tìm kiếm các tools sử dụng với WMC7, lúc đầu thấy có vài thứ được nói đến nhiều:
- Media Portal
- Media Browser
- Ant Movie Catalog
- XMBC Link

MP thì thấy trên HDVietnam có bài viết dài (vì dài nên không đọc hết, chắc là tốn thời gian để customize). MB thì đã cài thử, tuy nhiên không cài được diamon theme, movie library không hiển thị, chỉ có music library hiển thị. Tìm hiểu trên wiki thấy một đống hướng dẫn -> từ bỏ việc tìm hiểu (độ này cứ thấy cái gì dài, làm một lần không được là bỏ).

Tiêu chí tìm kiếm:
- Hiển thị poster, backdrop của các film mình có ... tự động
- Hiển thị Synopsis (bản tóm tắt - từ mới biết)... cũng tự động
- Cài đặt đơn giản, dễ cấu hình, không có tính năng thừa, không tốn bộ nhớ, không hack hay can thiệp nhiều (interfere) đến WMC7.

Tình cờ đã tìm thấy sau khi uninstall MB và chuẩn bị đi ngủ. Để khỏi mất thời gian, tất cả các tools bạn cần để sử dụng với WMC7 chỉ là:
+ Shark007 codecs
+ MCE Mutimon
+ Yammm
Hướng dẫn setup movie library xem tại đây
+ Mount Image (Link
+ Heatwave x86: xem thời tiết. Link
+ Yammm Link
+ Linh tinh: nếu muốn thay đổi hình nền của WMC, tham khảo bài viết sau:
http://www.hack7mc.com/2009/02/make-your-own-7mc-themes.html
Bổ sung thêm:
+ Subtitle Workshop 4.0: synchronize, edit subtitle

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét