My status

My backup memory

Chủ Nhật, 14 tháng 3, 2010

Sử dụng Haali Media Splitter để chọn phụ đề mặc định + Shark07 settings

Thông thường phim HD khi rip từ source BD, HD-DVD, HDTV các kênh audio (A) và sub (S) nếu có nhiều hơn một kênh Audio hoặc nhiều hơn một sub được đặt chung trong container .mkv

Để chọn ngầm định kênh audio hoặc sub, thiết lập trong Haali Media Splitter như sau:
+ Chọn Haali Media Splitter -> Properties
+ Chọn tab option -> language (xem hình)

+ Nhập mã ngôn ngữ (3 ký tự) cho kênh audio, sub muốn chọn khi xem phim. Ví dụ: eng: English, vie: Vietnamese, jpn: Japanese
+ Xong. Không cần phải tìm english sub trên subscene nữa.

Shark007 settings

1. Choose Shark007 SUGGESTED Settings
2. Config tab
+ FFDshow audio config
Codecs: DTS -> libdts; check for DTS in WAV
+ FFDshow DXVA
Hardware acceleration: DXVA codecs enabled -> H264: enable
3. Audio tab
Choose a speaker configuration: 7.1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét