My status

My backup memory

Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

Tóm tắt về Joomla Plugin for Google map

+ Download và Install plugin tại đây
http://tech.reumer.net/Google-Maps/Documentation-of-plugin-Googlemap/welcome.html

+ Xác định co-ordinator (latitude, longtitude) của địa điểm tại đây http://itouchmap.com (googlemap không cung cấp tọa độ). Tham khảo thêm tại: http://tech.reumer.net/Google-Maps/Documentation-of-plugin-Googlemap/welcome.html
Bấm & giữ red marker đặt vào vị trí cần xác định địa điểm rồi nhả chuột. Xem tọa bộ bên dưới hoặc bấm vào red marker. Có thể bấm vào 1 vài vị trí khác trên bản đồ (xuất hiện blue marker) để xem tọa độ.

+ Trong mô tả plugin:

 - Khai báo Google map API key. Một API key có thể dùng cho nhiều site. Để hạn chế số site sử dụng khai  báo trong Edit allowed referers...Tham khảo thêm trong
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/tutorial?hl=vi#api_key

http://tech.reumer.net/Google-Maps/Documentation-of-plugin-Googlemap/
-Trong General Settings: khai báo kích thước (width & height), căn lề (align); Chú ý trong Google website: chọn ngầm định vì chọn maps.google.com.vn không chạy.
- Trong Location settings: khai báo tọa độ. Chú ý: không khai báo địa chỉ vào ô Address vì googlemap sẽ tự xác định tọa độ theo địa chỉ => có thể hiển thị sai.
- Trong Control Settings: khai báo Map control, Zoom level: 17; Min. Zoomlevel: 14; Max. Zoomlevel: 19 -> dễ quan sát; Maptype: Normal => dễ quan sát
- Các tham số khác giữ nguyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét