My status

My backup memory

Thứ Năm, 7 tháng 10, 2010

Làm sao để edit file Hosts file hoặc Lmhosts trong Windows Vista/7

Rất đơn giản nhưng không phải ai cũng biết. Chạy notepad.exe (hoặc 1 chương trình text editor) với quyền administrator
Xem link"You cannot modify the Hosts file or the Lmhosts file in Windows Vista and Windows 7" tại
http://support.microsoft.com/kb/923947

Cần thiết khi sửa đổi hosts ví dụ như crack Dreamwaver CS5 chẳng hạn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét