My status

My backup memory

Chủ Nhật, 26 tháng 9, 2010

Cấu hình FFDSHOW Audio để nghe DTS / Làm sao nghe được DTS Audio CD với WMP

Xem link:http://wiki.jriver.com/index.php/DTS_WAV
Tuy nhiên cách này chỉ nghe được DTS 5.1 DVD-Audio chứ không nghe được DTS 5.1 CD. Có một hướng dẫn play với WinAmp nhưng chưa thử http://www.hydrogenaudio.org/forums/lofiversion/index.php/t16254.html

Cũng có một cách khác là extract DTS track rồi convert DTS stream sang WAV xem tại http://www.networkedmediatank.com/showthread.php?tid=2636. nhưng cũng chưa thử (đã thử chạy ngon lành). Cách làm như sau:
Step 1. RIPPING DTS TRACKS:

HOW TO EXTRACT CD DTS (DTS AUDIO) TRACKS:
1) download DBPOWERAMP Music Converterand and install http://www.dbpoweramp.com/
2) select DbPowerAmp Music converter from the Start menu
3) Load CDA file from CD with the following parameters:
- converting X file to WAVE
- bit as source
- freq as source
- channels as source
4) click "convert"
The tracks gets extracted into a non-standard wav file. It's actually a DTS wav. You can burn the file on a CD or a DVD with Nero, for example. It is decoded as a standard 5.1 DTS file from any DTS decoder.


Step 2. CONVERTING THE PCM STREAM TO DTS STREAM:
PCH only can read DTS on DTS STREAM:
1) Download DTS Parser 2.0 Link: http://forum.doom9.org/attachment.php?attachmentid=7972&d=1199902229
DTS PARSER rewrites the header and stream format to standard dts format without lost in quality!
2) Extract the zipped file and open DTS Parser 2.0.exe
3) Load the ripped wav files into the program and click rebuild stream option
4) Start batch and wait for completion of the rebuild..
5) once done, rename all file extensions back to .dts and you are done!!!

Tóm lại vẫn chưa tìm được giải pháp để nghe trực tiếp file .dts hoặc DTS Audio CD với WMP 12. Sử dụng Creative X-Fi + Creative 7.1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét