My status

My backup memory

Thứ Tư, 12 tháng 1, 2011

Lưu ý khi sử dụng Windows backup trong Windows 7

Một trong các tính năng được thiết kế hoàn toàn mới và hoạt động rất hiệu quả của Win7 là Windows Backup. Nên chọn ổ backup đích (destination) là một ổ vật lý riêng biệt và tạo schedule để backup định kỳ. Nếu không có ổ riêng, có thể lưu backup tại một phân vùng khác trên cùng một ổ vật lý.

Chú ý rằng khi restore from image, tất cả dữ liệu hiện tại sẽ bị thay thế bởi dữ liệu cũ có trong image thực hiện tại ngày sao lưu trong quá khứ. Để vẫn sử dụng được tính năng ưu việt của Windows backup nhưng vân giữ lại dữ liệu hiện tại, cần lưu ý một số điểm sau:
+ Di chuyển (move) My Documents sang ổ cứng khác (%system drive%\Users\user_profile). Xem hình
Cần phân biệt move và add new location. Move hay relocation sẽ di chuyển thư mục sang vị trí mới. Còn add location hay include new folder sẽ bổ sung thêm đường dẫn tới một thư mục mới vào thư mục hiện thời. Ví dụ: bạn bổ sung d:\images và My pictures -> khi mở thư mục My Pictures thì nội dung của thư mục Images cũng sẽ hiển thị

+ Di chuyển đường dẫn lưu chat history của Live Messenger (thư mục My Received Files), bookmark của IE (thư mục Favorites), thư mục Downloads của Firefox thư mục E-mail của Outlook hoặc Windows Live Mail, thư mục Desktop... ví dụ xem hình dưới
+ Kiểm tra tất cả các chương trình ứng dụng khác rồi di chuyển thư mục lưu dữ liệu hoặc lưu settings sang ổ khác
+ Luôn chú ý tạo system restore point trước khi cài đặt, gỡ bỏ một chương trình hoặc khi tiến hành các thay đổi quan trọng trong hệ thống. Để tạo điểm phục hồi, gõ vào ô Search program and files như hình vẽ

Ấn nút Create (xem hình) và đặt tên kèm theo mô tả vắn tắt cho điểm phục hồi đó ví dụ: 12-01-2010 (truoc khi cai Dreawaver)

+ Tiến hành tạo lịch sao lưu định kỳ (backup schedule) vào giờ rỗi. Khi số lượng bản backup lớn sẽ chiếm dung lượng ổ cứng, dùng tính năng Manage Space trong cửa sổ Backup and Restore để xóa bới những bản back đã cũ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét