My status

My backup memory

Chủ Nhật, 30 tháng 1, 2011

Will My Computer Run Hyper-V? Detecting Intel VT and AMD-V

Hyper-V: Will My Computer Run Hyper-V? Detecting Intel VT and AMD-V

There are many many blog posts by different people on this but I still get the questions pretty often – Will my run Hyper-V?  Hyper-V requires processor virtualization extensions (Intel-VT and AMD-V) and requires those features to be enabled along with the No-Execute (NX) feature.  For AMD we also require that the CPU be revision F3 or grater or F2 with additional BIOS support – most of the server OEM’s have the additional BIOS support but not all.  Ok so the question still remains will my computer run Hyper-V?  There are a few tools that will help you.

AMD

For AMD you can download there AMD Virtualization™ Technology and Microsoft® Hyper-V™ System Compatibility Check Utility when you run this it will tell you if your machine supports Hyper-V…  If you are buying a new machine a good rule of thumb is that if it’s a Quad core the CPU supports AMD-V, you still need to verify the BIOS will allow you to enable it but a quick call to the vendor should tell you that.
image

Intel

For Intel you download there Intel® Processor Identification Utility  There are two things that you should check on the CPU Technologies tab look for "Intel® Virtualization Technology” and on the CPUID tab look for “Execute Disable Bit”, however I am not aware of any Virtualization enabled chips that don’t have execute disable… If you are buying a new machine a good rule of thumb is that if it’s a Intel Core2 or better the CPU supports Intel VT, you still need to verify the BIOS will allow you to enable it but a quick call to the vendor should tell you that. 
image image

 Previously I had referenced Intel’s WinTestCPUID. thanks to “MSC” who commented with this much better tool!

Enabling VT and AMD-V In System BIOS

Both platforms have BIOS options to disable and enable virtualiztion extensions.  Most systems will ship with the extensions disabled to help prevent hyper-virus’s (think of the worst root kit possible).  In any case you will need to enable the extensions every vendor has there own idea of where to but the option in the BISO so you might have to look around a bit.  I have seen them in security, processor features, system options, advanced options, advanced CPU options…  Just look for Virtualization/VT/EM64T/AMD-V/SVM, also some vendors do a nice double negative so the option will be something like AMD-V Extension Disable with a value of Yes – yes they are disabled…  After you enable the virtualization extensions  you need to do a hard reboot, i.e. power the system all the way off and back on – just make sure you actually save your BIOS settings first.
Enjoy!
Taylor Brown
Hyper-V Integration Test Lead
http://blogs.msdn.com/taylorb
clip_image001

Danh sách CPU intel VT tại đây: http://ark.intel.com/VTList.aspx
--------------------Danh sách Supermicro Motherboard-----------------
http://www.supermicro.com/products/motherboard/matrix/?cpuclass=all&sorton=model
Sau khi kiểm tra thì thấy
Dòng Xeon® LV - Dual-core ko hỗ trợ CPU VT
Dòng Xeon chipset 7xxx có kích thước riêng + quá đắt (~$1K)-> ko xét
Dòng Socket 604 thì thấy chỉ có những model [Xeon dual-core 64 bit] trở lên mới support CPU VT, ví dụ
+ X6DHi-G2 SAS, 2x SATA ICH5r, 16Gb max, 8 DDR2 400Mhz RAM slots (dùng riêng cho SM)
+ X6DHE-G2 2x SATA, non SAS, 16Gb max, 8 DDR2 400Mhz RAM slots
+ X6DH8-G2 support SCSI , ZCR
+ X6DH5-G2 support SCSI, SAS (opt.)
Dòng Xeon 3100/3300 Dual-core socket 771 chỉ hỗ trợ 1 CPU, motherboard code X7

Dòng Xeon 3300/3200 Quad-core support max memory chỉ 8gb, ATX, non-ECC/unbuffered ECC, LGA775 -> loại ko xét trừ một số model X7SB3-F nhưng giá đắt ($300)


Dòng Xeon 3400 khá hơn, support max 32Gb, ATX, nhưng chỉ support 1 cpu, chipset intel 3420, motherboard code X8, LGA1156. Một số model đáng chú ý là X8SIE-LN4F (4x GB LAN), X8SIE-F (2x GB LAN), X8SIA-F, X8SI6-F (SAS). Giá khoảng $240-$400
Dòng Xeon 5600-5700 có một số model giá hợp lý như X8STi-F giá khoảng $27, X8-STi-3F (hỗ trợ SAS) giá $330, X8ST3-F giá khoảng $360, X8DTL-iF (support 48GB RAM, ATX, 2 CPU) giá khoảng 310$, X8DTL-3F có giá khoảng $380, X8DTi-LN4F (4xGB LAN, EATX, 96GB) giá khoảng $450, X8DTi-F (tương tự LN4F nhưng chỉ có 2GB LAN) giá khoảng $400, X8DTH-iF (EATX) giá $500, X8DAH+-F, X8DT3-F, X8DT3-LN4F, X8DT6-F, X8DTE-F, X8DTH-6F

Dòng Xeon® 5400/5300 - Quad-Core có các model sau: X7DWE (ATX, Intel® 5400 (Seaburg) Chipset, max 32GB RAM, no IPMI) giá khoảng $400, X7DWA-N, X7DVL-i, X7DVL-E (ATX, Intel 5000V, 24-32GB RAM), X7DVA-E X7DVA-8 (ATX, Intel 5000V, max 24GB), X7DCU (Intel 5100V, EATX, max 48GB) giá khoảng $350, X7DCL-i X7DCL-3 (Intel 5100, ATX, max 48GB), X7DCA-L (Micro ATX) giá khoảng $175, X7DCA-i, X7DCA-3 (EATX, 2 CPU, Intel 5100, max 48GB), X7DBR-i+ X7DBR-i X7DBR-E X7DBR-8+ X7DBR-8 X7DBR-3 X7DBN X7DBE-X X7DBE+ X7DBE (Intel 5000P, 32GB, 2 CPU, EATX) giá khoảng $100 rất hợp lý, X7DB8-X X7DB8+ X7DB8 (Intel 5000P, EATX, 2 CPU, max 32-64GB RAM, AIC-7902 RAID), X7DB3 (EATX, Intel 5000P, max 32GB) X7DAL-E X7DAE+ X7DAE X7DA8+ X7DA8 X7DA3+ X7DA3 (Intel 5000X)


Dòng Xeon 5200- 5100 Dual core có X7DWN+ X7DWE (ATX), X7DWA-N, X7DVL-i, X7DVL-E (ATX, Intel 5000V, 24-32GB RAM) trùng với dòng Xeon 5400-5300, X7DVL-3 X7DVA-E X7DVA-8 (ATX, Intel 5000V, 24GB), X7DCU (EATX, Intel 5100), X7DCL-i, X7DCL-3 (Intel 5100, ATX, max 48GB), X7DCA-L (Micro ATX) X7DCA-i X7DCA-3 (EATX, Intel 5100, max 48GB), X7DBR-i+ (Intel 5000X, EATX), X7DBR-i X7DBR-E (EATX, Intel 5000P, 32GB), X7DBR-8+ (Intel 5000X), X7DBR-8 X7DBR-3 X7DBN X7DBE-X (Intel 5000P, EATX, max 32GB), X7DBE+ X7DBE X7DB8-X X7DB8+ X7DB8 X7DB3 (EATX, Intel 5000P, max32-64GB), X7DAL-E (ATX), X7DAE+ X7DAE X7DA8+ X7DA8 X7DA3+ X7DA3 (EATX, Intel 5000X, 32GB)

Dòng Xeon 3600-3500 chỉ có form ATX, sử dụng chipset X58, chỉ hỗ trợ 1 CPU, max 24GB. Một số model đáng chú ý là: X8STi-F X8STi-3F X8ST3-F X8SAX C7X58 Nói chung mainboard dòng Xeon UP  có forrm ATX hoặc Micro ATX hoặc dòng Xeon Core sử dụng chipset X58 và Q57, ATX hoặc Micro ATX và dòng Xeon MP (chipset 7500, 7300, E8501) có form ATX hoặc Proprietary ATX có lẽ thích hợp làm WS hơn là Server

==> Lựa chọn server motherboard nên tập trung vào dòng DP Xeon (Dual Processor) + form EATX là tốt nhất và đỡ tốn thời gian (sau khi liệt kê hết mới phát hiện ra, thật là quá ngu!)
Link đây http://www.supermicro.com/products/motherboard/Xeon1333/

Tóm lại danh sách tìm kiếm chỉ còn:
------------High Performance Ext. ATX S5000P--------
X7DWU  
X7DWA-N
X7DCU
X7DCA-3  
X7DB8-X  
X7DB3  
X7DB8  
X7DBR-3
X7DBR-8
-------------Enhanced Ext. ATX S5000P-----------
X7DB8+
X7DBE+  
X7DBi+    
X7DBR-8+
X7DBR-i+

-----------Cheap Ext. ATX-----------

X7DCA-i  
X7DCX  
X7DBT-INF  
X7DBE-X  
X7DBN  
X7DBE  
X7DBR-E
X7DBR-i
------------5000X (Greencreek) Workstation / Socket 771 / Ext. ATX form-----
X7DA3+  
X7DA3  
X7DA8+
X7DA8 
X7DAE+  
X7DAE  
Hỗ trợ max 32gB RAM
--- ATX form-----
X7DAL-E+ 
X7DAL-E  
Hỗ trợ max 24GB RAM

-------------5000V (Blackford VS) BOARDS / Socket 771 / ATX form----
X7DVL-3  
X7DVL-i  
X7DVL-E
X7DVA-8  
X7DVA-E  
Hỗ trợ tối đa 24GB RAM

------------E7520 (Lindenhurst) BOARDS / Socket 604---------
Đối với Socket 604, chỉ những model nào support Xeon Dual Core (Paxville) CPU with 2x2MB L2 Integrated Advanced Transfer Cache mới hỗ trợ VT
Xem http://ark.intel.com/ProductCollection.aspx?codeName=6191&code=Paxville thì chỉ có 2 model là Xeon 7020 và 7030 là có 2MB L2 cache mà thôi. Xeon 7030 hoạt động ở FSB 800Mhz so với 667MHz đối với 7020. Xem http://ark.intel.com/Compare.aspx?ids=27224,27225,27283,27282,27281,

X6DH3-G2
X6DH8-G2+
X6DHi-G2
X6DHE-G2+
---Ext ATX 1U-------
X6DHR-3G2
X6DHR-EG2
X6DHR-C8
Hỗ trợ RAM max 16GB
-----------------E7525 (Tumwater) BOARDS / Socket 604-----------
X6DA3-G2
X6DAi-G2
Hỗ trợ RAM max 16GB

---------------E7320 (Lindenhurst VS) BOARDS / Socket 604----------
X6DVA-4G2
X6DVA-EG2
Hỗ trợ RAM max 12GB
Không quá tệ cho 4h làm việc. Đi ngủ thôi!

Trên  VMWare Community report models này: X8DTL-3F, X7SBi với BIOS 1.2a trở lên,
X8dai Rev. 2.0, BIOS 1.1 trở lên chạy được với  ESXi 4.0.1, ESXi 4.0

Bổ sung thêm: nếu là mainboard Intel, kiểm tra tính tương thích của main và cpu tại đây
http://processormatch.intel.com/CompDB/
hoặc
http://serverconfigurator.intel.com/

Tương tự như SM, một số model sử dụng chipset 7520 có số hiệu (revision code) -703 or higher mới hỗ trợ Xeon Dual Core. Xem thêm link:
http://www.intel.com/support/motherboards/server/sb/CS-021536.htm
Môt số model đáng quan tâm là S5000PALR, S5000PSLSATAR, S5000PSLSASR 
http://serverconfigurator.intel.com/compare.aspx?CategoryID=2
 Trên VMWare Community report một số model sau chạy được ESXi 4.0.1, ESXi 4.0, ESX 4.0.1, ESX 4.0
+ S5000PAL Product Version: S5000.86B.11.00.0096.011320091422
+ S7000FC4UR Product Version: S7000FC4UR BIOS31 BMC22 FRUSDR18

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét