My status

My backup memory

Thứ Hai, 7 tháng 2, 2011

So sánh các phiên bản intel chipset 5000

Tìm trên mạng thấy cái này. Dòng X và dòng P hỗ trợ nhiều bộ nhớ hơn, tốc độ truy xuất bộ nhớ cao hơn. Tóm lại V -> P -> X. X thích hợp cho Workstation hơn

Datasheet
http://download.intel.com/support/motherboards/server/sb/d38960006_s5000datasheet.pdf
-----------------
Intel® Server Board S5000PAL
Intel® Server Board S5000PSL
Intel® Server Board S5000VSA
Intel® Server Board S5000XSL
Intel® Workstation Board S5000XVN
------------------------------
Vài hình ảnh
So sánh chipset 5000 và 5100


Ảnh lấy từ internet chứ ko phải của mình
Chú ý một số MB có jack cắm nằm ngang để lắp cho chassis 1U, 2U do đó sẽ cần thêm raiser card nếu muốn cắm thêm card. IMM có vẻ đắt ($75-200). Raid5 software activation key cũng đắt nốt ($80-120). Nếu muốn hỗ trợ Hyper-V thì phải kiểm tra cả CPU nữa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét