My status

My backup memory

Thứ Năm, 14 tháng 4, 2011

Kiểm tra ISP của bạn có chặn kết nối SMTP trên port 25 không?

Thực hiện kiểm tra telnet outbound.mailhop.org smtp thì thấy
Viettel: OK
VDC: OK
FPT: failed. Mình mất cả 2 ngày mới phát hiện ra điều này. Trong http://support.fpt.vn/ mục Tài liệu cũng hướng dẫn chuyển từ port 25 -> 587
Bổ sung: sau khi gọi lên FPT để yêu cầu (mất vài lần gọi điện và giải thích), SMTP outgoing port 25 đã được mở. Test bằng telnet OK.

Thay smtp bằng port khác ví dụ 587 hoặc 2525 để kiểm tra xem ISP có chặn SMTP trên port 25 không?
--------------
Cập nhật 9/9/2011

Một số ISP không cung cấp tự động PTR record (ví dụ Viettel) hoặc PTR record không trỏ về host của người dùng (ví dụ FPT). Do vậy ngoài việc setup PTR record tại Domain Manager còn phải gọi điện cho ISP đề nghị trỏ về host của người dùng.

Hình dưới cho thấy PTR record khi chưa trỏ về host của người dùng


PTR reocord không được thiết lập tự động (ISP: Viettel)
 
Hỗ trợ KH Viettel nói nếu KH có yêu cầu setup PTR reccord thì phải đăng ký ngay khi ký HĐ.

Setup PTR trong domain management
Một vấn đề khác cần lưu ý là phải kiểm tra IP có nằm trong SBL của SpamHaus.org hay không? Link: http://www.spamhaus.org/sbl/
Nếu có -> thực hiện remove IP from SBL (không dùng e-mail free, update sau 30')
Rất nhiều mail server (gmail, yahoo, viettel...) reject e-mail từ các IP có trong SBL. Ví dụ:
-------------------------
mx.google.com rejected your message to the following e-mail addresses:

XXX ZZZ (test@gmail.com)

mx.google.com gave this error:
[xxx.xxx.xxx.xxx] The IP you're using to send mail is not authorized to send email directly to our servers. Please use the SMTP relay at your service provider instead. Learn more at http://mail.google.com/support/bin/answer.py?answer=10336 u1si5569070wfe.100


Your message wasn't delivered due to a permission or security issue. It may have been rejected by a moderator, the address may only accept e-mail from certain senders, or another restriction may be preventing delivery.
---------------------------
Sau khi thực hiện remove from SBL thì gửi thư OK

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét