My status

My backup memory

Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2011

Window and Tab Limiter

Mở quá nhiều tab sẽ làm mất tập trung khi làm việc. Add-on này rất có ích khi hạn chế số lượng tối đa các tab có thể mở đồng thời. Chọn Force Mode để FF cho phép bạn đóng một tab khi số tab đến giới hạn.
https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/window-and-tab-limiter/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét