My status

My backup memory

Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2011

Sử dụng VM is Veeam FastSCP để di chuyển VM

Một hướng dẫn chi tiết về VM is Veeam FastSCP. Rất hữu ích khi không sử dụng vCenter hoặc không truy cập được vào vCenter (host disconnected/not responding)

http://www.robvanhamersveld.nl/?p=372

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét