My status

My backup memory

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2011

Lỗi kết nối với MS Exchange Server với Outlook 2007

Mới đây mình gặp một lỗi và mất rất nhiều thời gian để xử lý (do chủ quan không cho rằng đây là một lỗi mới)

Outlook 2003 thỉnh thoảng không thể kết nối với Exchange 2010. Lỗi "The connection to Microsoft Exchange is unavailable. Outlook must be online or connected to complete this action."
Trong khi đó User vẫn connect tới Server khác và Internet bình thường. Connect bằng OWA vẫn hiển thị trang login nhưng không thể đăng nhập được (báo sai password)
Cho rằng Outlook 2003 lỗi -> Uninstall và cài Outlook 2007 -> lỗi y nguyên -> bực -> cài lại windows + office 2007 (fresh install) -> vẫn lỗi ->  bắt đầu ngộ ra đây là vấn đề mới. Bắt đầu đào bới sâu hơn.

+ Phát hiện thấy khi setup Outlook bằng cách cài tự động -> để Outlook tự detect server thông qua Username và E-mail address -> nó connect tới server exchange cũ chứ không phải server với (!)
+ Kiểm tra DNS không có vấn đề gì (server cũ không còn hiển thị trong DNS)
+ Ask Google

Có một topic tại http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/exchangesvrgeneral/thread/84de4213-a532-45da-b9c7-6fba8f4efb9a/ gợi ý như sau (nhưng chưa thử):
-----------------

I recently reinstalled a PC on my computer network with Vista and Outlool 2007 (I tried XP and Outlook 2003 as well) on got the same messages.  I was able the import the registry key below from a Windows XP machine that had my configuration already installed and its now working perfectly.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows Messaging Subsystem\Profiles\Outlook

I noticed that a number of subkeys were missing from the fresh installation.
------------------
Thử theo hướng dẫn tại http://support.microsoft.com/?kbid=319206
thì OK. Có lẽ vì nguyên nhân nào đó (lưu trong profile của user lưu trên server. Bởi vì cài fresh vẫn lỗi) chỉ Outlook connect tới server cũ trước -> gây lỗi. Do vậy KB 319206 hướng dẫn khai báo FQDN của GC -> tìm đúng địa chỉ -> OK

Một bài học thú vị nhưng mất quá nhiều thời gian!!!!!!!!!Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét