My status

My backup memory

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2012

Files and Folders Reappear After Deletion with Roaming Profiles???

- Lỗi này rất khó troubleshoot. Nếu user logon -> tự tạo folder trên DFS share thì OK. Nếu sử dụng lại profile có sẵn -> khi xóa file rồi logoff -> logon -> file bị xóa sẽ lại xuất hiện (đối với XP user)
- Đối với W7 + domain admin user thì ko xảy ra lỗi này (do quyền user là admin)
- Đã tham khảo nhiều nhưng ko xử lý được. Gần đây có thử kiểm tra thêm 2 trường hợp là a/ Check whether system time had been synchronized between clients and serverb/ Disable Locally Cached Profiles. Xem link tham khảo:
http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/winserverPN/thread/232aac8f-ac0b-440f-9cb1-888ad6cf5ec5
và http://support.microsoft.com/kb/236073
nhưng vẫn không xử lý được lỗi!

Dù biết rõ đây là vấn đề của security permission nhưng do cố chấp chỉ muốn gán vừa đủ quyền cho user -> nên chưa giải quyết được.

Cấu trúc folder như sau: DFS share -> User's profile folder

Lần này thử gán quyền Full Control cho User sở hữu Profile folder đó (Tab Security -> Edit -> Add -> Chọn user sở hữu profile folder đó -> chọn Full Control
Tuy nhiên User vẫn chỉ xóa được file trong My Document, vẫn ko thể xóa file trên Desktop????

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét