My status

My backup memory

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2011

Moving a Joomla website (step by step)

Tóm tắt lại quá trình di chuyển website để các lần sau thực hiện nhanh hơn.
+ Thay đổi Domain DNS: cái này cần làm trước vì DNS records thường phải mất 24-48h để cập nhật. Nếu có nhiều domain trỏ đến 1 website, thực hiện thay đổi host A đối với các tên miền phụ trước. Lưu ý đồng thời với việc trỏ host A về địa chỉ IP của server mới, cần phải gỡ bỏ các thiết lập Redirect và Parked domain của các domain phụ
+ Nhà đăng ký tên miền (chỉ có ý nghĩa hành chính) có thể khác với nhà cung cấp dịch vụ quản trị tên miền. Xem trên VNNIC xem domain đang được quản lý bởi DNS servers nào rồi liên hệ để thay đổi host A. Một số nhà cung cấp dịch vụ cho phép tự quản trị thông qua cPanel, một số khác thì không (phải gửi e-mail hoặc điền form gửi đến nhà cung cấp). Do vậy, tốt nhất khi đăng ký tên miền nên chọn nhà cung cấp cho phép quản trị domain thông qua cPanel với đầy đủ chức năng. Godaddy off-site DNS service là một dịch vụ miễn phí cho phép quản trị DNS các domain kể cả khi không đăng ký qua GoDaddy. Lưu ý là GD chỉ chấp nhận TLDs Domain (ví dụ *.vn) chứ không chấp nhận tên miền cấp 2
+ Sử dụng Akeeba Backup để tạo file backup (jpa hoặc jps).Phiên bản hiện thời đang là 3.1.5. Trước khi backup nên upgrade J! lên phiên bản mới nhất 1.5.23
+ Dùng FTP download về PC (nhớ chọn transfer type là binary). Nếu dùng FileZilla,chọn Menu Transfer -> Transfer type -> Binary
+ Cài đặt XAMPP lên host. Mở port trên firewall + router để cho phép các trafic HTTP, HTTPS và FTP
+ Thực hiện theo các hướng dẫn trong http://localhost/xampp/security/index.php để đặt password cho MySQL, PHPMyAdmin, FileZilla Server
+ Để test website sau khi restore với Akeeba, nên sửa host trong %System Drive:%\windows\system32\drivers\etc\hosts -> trỏ 127.0.0.1 tới domain cần test.
+ Các file cấu hình apache2 nằm trong thư mục c:\xampp\apache\conf. File cấu hình chính apache2.conf chứa các chỉ dẫn (directives) tới các file cấu hình khác. Mỗi file cấu hình đảm nhiệm một nhóm công việc cụ thể. Cấu trúc phân cấp như vậy giúp website admin dễ dàng tìm kiếm và thực hiện các hoạt động chỉnh sửa. Một số file cấu hình cần lưu ý là:
httpd-vhosts.conf -> cấu hình các Virtual Host để hosting nhiều website với 1 vài địa chỉ IP
httpd-userdir ->  cấu hình User home directories
httpd-default -> cấu hình chung ngầm định
httpd-xampp -> cấu hình quản trị XAMPP
Chủ yếu sau này làm việc với http-vhosts.conf. Khi sử dụng các chỉ dẫn trong httpd-vhosts.conf sau chỉ dẫn NameVirtualHost *:80. Apache sẽ thực hiện các chỉ dẫn trong file này và ghi đè/bỏ qua các chỉ dẫn trong httpd.conf. Do đó cần phải tạo ra một Virtual Host để trỏ tới localhost  để có thể truy cập vào trang quản trị của XAMPP
Thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:
http://www.tildemark.com/software/servers/setting-up-virtual-hosts-with-xampp-running-on-windows-xp.html
+ Đăng nhập vào phpmyadmin, tạo một user mới (phpmyadmin -> home -> priviledges -> add a new user. Trong mục Database for user chọn . Lưu ý chọn username, pass và DB name giống site cũ để restore cho nhanh (nhưng sẽ là nguy cơ về bảo mật
+ Nếu truy xuất vật lý được tới Server, sử dụng Akeeba Extract Wizard 3.2 (có các version cho Win/Linux/Mac). Nếu chỉ truy xuất được qua trình duyệt web, sử dụng kickstart.php (upload cùng file jpa lên thư mục backup trên host). Extraxt file jpa
+ Từ trình duyệt, gõ tên domain (đã cấu hình hosts như đã nói ở trên). Nếu báo lỗi hiển thị là do php.ini cấu hình chưa đúng. Sửa lại error reporting thành E_ERROR như bên dưới
#error_reporting = E_ALL | E_STRICT
error_reporting = E_ERROR
+ Thực hiện theo các hướng dẫn trong wizard
+ Cấu hinh các services chính Apache, MySQL, FTP run as service. Restart các service này hoặc khởi động lại máy
+ Test website. Gỡ bỏ domain trong file hosts sau khi test xong
.

1 nhận xét:

  1. DreamHost is the best web-hosting provider with plans for any hosting requirments.

    Trả lờiXóa